Juuli algusest alates on kõigil Digikonna projektis osalevate omavalitsuste elanikel ja ettevõtetel võimalus teada anda, millisele aadressile nad soovivad lairibaühendust saada.


Digikonna projekt hõlmab Lääne ja Rapla maakonna omavalitsusi ning Türi ja Väätsa valda Järvamaalt.


Kõik, kes soovivad saada majja valguskaablil põhinevat kaasaegset lairibaühendust, saavad sisestada oma soovi Digikonna kodulehel (esita sooviavaldus).

Digikonna poolt eelnevalt läbiviidud uuring näitas, et üle 80% Digikonna piirkonna majades ei ole praegu võimalik kasutada kaasaegset lairibaühendust ning tarbijad peavad leppima ebastabiilse mobiilinternetiga või aeglase lauatelefoni ühendusega. Seetõttu puudub paljudel juurdepääs tänapäevastele infoühiskonna teenustele.

Digikonna kodulehel läbiviidava küsitluse eesmärk on välja selgitada, millistes majades soovitakse kasutada lairibateenuseid – ülikiire internet, digitelevisioon koos paljude lisateenustega, suhtlus- ja meelelahustusteenused jpt – ja kuhu tuleb lairibaühendus ehitada.

Küsitluse käigus saadud andmete põhjal alustatakse võrkude planeerimist. See tähendab, et lairibavõrku ei ehitata kõikide küladeni või majadeni, vaid ainult sinna, kuhu seda soovitakse ning kus see kohe kasutusele võetakse. Seepärast on oluline, et kõik soovijad oma info edastaksid, vastasel juhul jääb lairibaühendus sinna piirkonda ehitamata.

Sooviavalduse esitamine on kõigile tasuta ja sellega ei kaasne veel kohustust võrguga liituda.

Digikond