Digikonna tegevus peatatakse alates 1. detsembrist 2017. a seoses et­te­võt­lus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­minis­ter Ur­ve Pa­lo otsusega loobuda esialgsest plaanist toetada järgneva kahe aasta jooksul maakondlikke lairibaprojekte kokku 20 miljoni euroga.

Ministri uue plaani kohaselt valitakse riigihankega välja üks üleriigiline ettevõte, kelle ülesanne on 20 miljoni eurose toetusega ehitada välja valguskaablivõrgud piirkondades, kus praegu puuduvad kaabliga sidevõrgud ning kuhu eraettevõtjad neid järgneva kolme aasta jooksul rajada ei plaani. 


Ministri sõnul kuulutatakse toetusmeede kogu Eesti katmiseks kiire internetiga välja järgmise aasta alguses ning kandideerida saavad kõik ettevõtted, kes soovivad interneti valguskaabli arendamisse investeerida. 

Edasised otsused Digikonna tegevuse kohta tehakse pärast seda, kui on lõplikult selgunud milliseks kujunevad toetusmeetme tingimused. Digikonna koduleht ja kõik kommunikatsioonikanalid jäävad praegu avatuks.