Laupäeval külastas meie külaseltsi Vastseliina külaselts. Alustasid Türil lillelaada vaatamisega, edasi tutvustasime Väätsa Eakatekodu, ajasime juttu ja kinnitasime keha Kaitseliidu Õppekeskuse ruumides ning siis tutvusime Väätsa Agro laudakompleksiga. Eriline tänu Janar Tänakule põhjaliku ekskursiooni eest, Tiia Mettusele Eakate kodu tutvustuse eest ning kõigile külaelanikele, kelle abiga saime ilusa laua katta. Vastukülaskäigule oodatakse meid 22. juulil, mil osaleme nende Roosiaias toimuval kontserdil, külastame Linnamuuseumi, Nopri talu ja vaatame Vastseliina Külaseltsi külamaja. Vastava info paneme varsti ülesse ka.