Uudised

Uudised

Digikonna tegevus peatatakse

Digikonna tegevus peatatakse alates 1. detsembrist 2017. a seoses et­te­võt­lus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­minis­ter Ur­ve Pa­lo otsusega loobuda esialgsest plaanist toetada järgneva kahe aasta jooksul maakondlikke lairibaprojekte kokku 20 miljoni euroga.

Loe edasi...

Lairibaühendus

Juuli algusest alates on kõigil Digikonna projektis osalevate omavalitsuste elanikel ja ettevõtetel võimalus teada anda, millisele aadressile nad soovivad lairibaühendust saada.

Loe edasi...

Jõulupidu peetud 2015

Suur tänu kõigile, kelle abil, toel ja osavõtul meie pidu korda läks!